#StandWithUkraine
Click to support
Datawiz BI

Приймайте рішення на основі реальних даних

PlanoHero

Заощаджуйте до 50% часу на побудові планограм

Store Manager

Контролюйте показники з будь-якого місця, у будь який час

Data Monetization

Компенсуйте свої витрати на продукти платформи

Кейси
17 січня 2023 р.
Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: в чому відмінність та як їх розраховувати?
Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: в чому відмінність та як їх розраховувати?
Алла

Алла

К.е.н., Фінансовий консультант Datawiz

Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: відмінності та приклади обчислення

 

Ритейл-аналітика охоплює величезну кількість метрик та показників. Окремі з них описують схожі аспекти бізнес-процесів та викликають чимало непорозумінь. Так для аналізу ефективності мережі використовують наступні метрики:

 • Виручка
 • Дохід
 • Прибуток
 • Маржа

Аналіз прибутку

Часто їх плутають чи використовують як синоніми. Але це абсолютно хибне твердження. Щоб уникнути непорозумінь та плутанини, розкриємо зміст кожного показника, виділяючи спільні та відмінні риси, та розглядаючи приклади їх розрахунку.

 

Виручка (оборот)

Виручка (Revenue) - сума грошей, що отримав магазин (мережа) від продажу товарів. Тобто грошові надходження від основної діяльності (роздрібної торгівлі).

Виручка, Оборот

В бухгалтерському обліку виручку трактують як поступлення від реалізації товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

 

Основні характеристики:

 • Обчислюється виключно в грошовому виразі.
 • Може бути тільки додатнім грошовим потоком.
 • Основне джерело власних фінансових ресурсів.

 

Для обчислення можна використати одну з формул:

 • Виручка = Σ Грошові надходження від продажу товарів

 • Виручка = Σ Ціна * К-сть проданих товарів

 

Примітка! Не варто ототожнювати виручку із доходами мережі. Оскільки дохід є ширшим поняттям та включає й інші надходження, окрім доходу від продажу товарів (виручки).

 

Дохід

Дохід (Income) - ширше поняття ніж виручка, що узагальнює в собі всі грошові надходження бізнесу. Таким чином, окрім виручки, він може включати додаткові поступлення, такі як:

 • орендні платежі від контрагентів;
 • відсотки за банківські депозити;
 • надходження від продажу устаткування та інвентаря;
 • одержані дивіденди;
 • надходження від фінансових інвестицій тощо.

Дохід в ритейлі

Тобто це всі поповнення і збільшення грошових коштів, активів та інших елементів, що йдуть на користь мережі.

 

! З облікової точки зору, дохід - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів (грошей, товарів, обладнання тощо) або зменшення зобов'язань (кредиторської заборгованості), які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

 

Основні характеристики:

 • Враховує всі аспекти діяльності мережі.
 • Включає всі поступлення, які призводять до збільшення власного капіталу ритейлу (окрім внесків до власного капіталу).
 • Може бути в готівковій та безготівковій формах.
 • Додатна складова прибутку мережі.

 

Прибуток

Прибуток (Profit) - ключовий показник ефективності магазину. Грубо кажучи, це різниця між всіма доходами та витратами. Він показує, скільки доходів залишилось у компанії після вирахування (сплати) всіх витрат.

Аналіз прибутку

В бухгалтерському обліку, прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

 

Основні характеристики:

 • Може бути як додатнім так і від'ємним - збитком.
 • Головна ціль роботи мережі.
 • Основне джерело фінансових ресурсів, що забезпечують подальший розвиток компанії.
 • Формула обчислення залежить від різновиду прибутку.

 

Види прибутку:

 • Валовий прибуток - різниця між виручкою від реалізації та собівартістю продажів.

 • Операційний прибуток (EBIT) - прибуток від операційної діяльності, що окрім валового прибутку враховує всі інші доходи та витрати іншої операційної діяльності. Інший варіант - прибуток до вирахування відсотків за позиковими коштами і сплати податків.

 • EBITDA - обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

 • Прибуток до оподаткування - прибуток від звичайної діяльності до вирахування витрат на сплату податків.

 • Чистий прибуток - прибуток компанії після сплати податку на прибуток.

 

Маржа

Маржа (Margin) - це той самий валовий прибуток, який може бути виражений як в абсолютному виразі, так і відсотковому. 

Аналіз Маржі

Найчастіше для оцінки ефективності роботи мережі аналізують маржу, виражену у відсотках, яка показує скільки прибутку отримано з кожних 100 грн виручки.

Для її обчислення використовується одна з формул:

 • Маржа, % = (Ціна - Собівартість) : Ціна * 100% - для одного товару

 • Маржа, % = (Виручка (Оборот) - Собівартість продажів) : Виручка (Оборот) * 100% - для одного товару

 

Основні характеристики:

 • Значення маржі завжди нижче 100%.
 • Показує прибутковість товару та ефективність роботи магазину (мережі).
 • У абсолютному виразі збігається з валовим прибутком та націнкою, а у відсотковому показує рентабельність продажів.
 • Маржа завжди нижче від націнки.

 

Для швидкого та безпомилкового обчислення описаних показників (Прибутку, Маржі, Обороту) ви можете скористатись Бізнес-калькулятором. Він дозволить вам не тільки побачити відмінності в алгоритмі їх обчислення, але й отримати підказки, про що інформують обчислені метрики.

 

Приклад розрахунку

Для кращого розуміння відмінностей та алгоритму обчислень розглянемо простий приклад:

 1. Протягом місяця магазин продав товарів на суму 100 000 грн.
 2. Собівартість реалізованих товарів разом з ПДВ - 60 000 грн.
 3. За місяць магазин продав інвентар - 27000 грн.
 4. За несвоєчасну поставку товарів постачальник сплатив штраф на користь магазина - 6000 грн.
 5. Інші адміністративні та маркетингові витрати - 21 000 грн.


 

Розрахунок:

 • Виручка (Оборот) - 100 000 грн;
 • Доходи: 100 000 + 27 000 + 6 000 = 133 000 грн;
 • Валовий прибуток: 100 000 - 60 000 = 40 000 грн;
 • Операційний прибуток: 40 000 + 27 000 + 6 000 - 21 000 = 52 000 грн;
 • Маржа, %: (100 000 - 60 000) / 100 000 * 100% = 40%.

 

Висновки:

 1. Виручка, Дохід, Прибуток, Маржа - показники, які часто плутають чи використовують як синоніми. Проте їх економічний зміст є абсолютно різним.
 2. Правильне розуміння кожного показника дозволить правильно оцінити ефективність роботи мережі та приймати правильні управлінські рішення, що забезпечать досягнення бажаних цілей.
 3. Для всестороннього аналізу ритейл-метрик пропонуєм потужну аналітичну платформу BES, яка дозволяє вивчати їх з потрібною деталізацією, візуалізувати, відфільтровувати та використовувати для виявлення та уникнення слабких місць в діяльності мережі.

Поділитися

BI

Приймайте рішення на основі реальних даних Datawiz BI

Інші статті

Всі статті
Економічна кількість замовлення (EOQ): як оптимізувати закупівельну логістику в мережі?
Кейси
02 лютого 2023 р.
Економічна кількість замовлення (EOQ): як оптимізувати закупівельну логістику в мережі?

Кожна мережа має справу з дефіцитом та надлишками товарів, що веде до значних втрат прибутку. Як оптимізувати закупівлю товарів та збалансувати їх залишки? Як EOQ може в цьому допомогти? Детальніше читайте в статті.

ТОП-6 діаграм візуалізації даних і коли їх варто використовувати
Кейси
10 січня 2023 р.
ТОП-6 діаграм візуалізації даних і коли їх варто використовувати

Ритейл аналітика - це не просто величезний масив показників та метрик, а ціла історія бізнес-процесів у мережі. Для кращого їх розуміння потрібно використовувати широке коло технік та інструментів візуалізації даних. Як з поміж десятків обрати найбільш оптимальний підхід? Детальніше читайте в статті.

Дашборди BESt: як створити кастомізовані візуалізації в декілька кліків?
Кейси
03 січня 2023 р.
Дашборди BESt: як створити кастомізовані візуалізації в декілька кліків?

Дашборди відіграють важливу роль в ритейл-аналітиці. Вони відкривають приховані тенденції, показують найменші деталі в бізнес-процесах мережі, допомагають отримати інсайти. Детальніше про їх побудову та можливості в аналізі читайте в статті.