Co nowego?
PlanoHero Pricing

Dostawcy

Otrzymuj przyrostowy dochód z kompetentnej interakcji informacyjnej z siecią za pomocą wbudowanego modułu Supplier Access. Optymalizuj swoje kanały sprzedaży w oparciu o realne dane od sprzedawców detalicznych. Spraw, aby Twoje relacje biznesowe były jak najbardziej przejrzyste i przynoszące obopólne korzyści

% of total SalesStock QtyPostponement in daysReceived Products Qty

Korzystaj

z zaawansowanych interaktywnych sprawozdań sprzedawców detalicznych, aby zwiększyć sprzedaż i zyski

Analizuj

300+ cennych i rzeczywistych wskaźników sieciowych, aby zrozumieć liczbę zaległości i popularność swoich produktów

Kontroluj

średni czek dla swoich kategorii i towarów, unikaj utraty sprzedaży z powodu opóźnień w dostawie

Interakcja ze sprzedawcą i przejrzystość danych

Dzięki dostępowi do rzeczywistych danych sprzedawców z codzienną, automatyczną aktualizacją otrzymujesz aktualne informacje o dostępności Twoich towarów, ich sprzedaży i udziale w obrocie. Możesz samodzielnie regulować swoje dostawy, oferować sprzedawcy detalicznemu dodatkowe produkty i zarabiać znaczną część przyrostowego dochodu. Dzięki modułowi Supplier Access na platformie BES Twoje relacje z siecią będą maksymalnie przejrzyste i korzystne dla obu stron

Wzrost sprzedaży

Aktualne i dynamiczne dane pokażą prawdziwy obraz sprzedaży Twoich towarów. Dzięki temu będziesz mógł szybko zareagować na spadek sprzedaży, problemy z dostępnością towaru, poziomem cen czy niskim popytem. Będziesz mógł osobiście wpłynąć na wysokość dochodów i zwiększyć obroty do 20-25%. Zostań aktywnym uczestnikiem sprzedaży swoich produktów w sieci i zwiększ ich wartość

Zarządzanie stanami magazynowymi

Kontroluj stany magazynowe swoich produktów we wszystkich sklepach sprzedawcy. Uzyskując dostęp do informacji o stanach magazynowych dla każdego SKU, będziesz mógł lepiej przewidywać OOS i podnosić poziom usług (terminowość i kompletność zamówień). Dzięki temu z łatwością zredukujesz utraconą sprzedaż do 15-18%

Dashboardy

Korzystaj z danych sprzedawców detalicznych w wygodnym formacie. Dzięki wbudowanemu modułowi Supplier Access będziesz mieć dostęp nie tylko do tabel i raportów, ale także do interaktywnych, dynamicznych dashboardów. Możesz je filtrować, aby ocenić wyniki sprzedaży sieciowej pod odpowiednim kątem, uzyskiwać wglądy i podejmować skuteczne decyzje zarządcze

Więcej ról

Pobierz demo