Co nowego?
PlanoHero Pricing

AnyData

Dostosuj analitykę biznesową do specyfiki swojej sieci i nie pomiń żadnego procesu ani okoliczności

BUSINESSINTELLIGENCEMainRulesFAVORITESLABORATORYREPORTSDASHBOARDNew MetricsCategory managers’ salary08 Dec, 2023Store visitors10 Dec, 2023Sales area10 Dec, 2023Exchange rate10 Dec, 2023Marketing costs09 Dec, 2023Administrative expenses09 Dec, 2023Product weight10 Dec, 2023Customers pooling12 Dec, 2023NameDateAdd NewSearchProduct weightMarketing costsProduct weightSales areaExchange rateStore visitors

Moduł AnyData

Na platformie BES za pomocą modułu AnyData możesz dodać jakikolwiek wymagany wskaźnik, poszerzyć horyzonty analizy i stworzyć najpełniejszy obraz swojego biznesu

Wskaźniki

Załaduj dowolne wskaźniki sieciowe dla pełnej personalizacji danych

Analityka

Stwarzaj elastyczne analizy dla nowych przełomowych rozwiązań w swojej firmie

Dane

Zamień swoje dane w wartościowe narzędzie do skutecznego zarządzania

AnyData to potężne narzędzie umożliwiające poszerzanie przestrzeni analitycznej

AnyData to wbudowany moduł, który pozwala na dodanie dowolnych metryk i wskaźników do analityki biznesowej. Z jego pomocą platforma analityczna BES łączy w jednym miejscu zarówno standardowe wskaźniki, jak i unikalne metryki oraz KPI każdej sieci. Dodaj wartość do każdego procesu biznesowego w swojej sieci, przeglądając wszystkie jego osobliwości i wskaźniki w czasie rzeczywistym. W ten sposób będziesz mógł zwiększyć trafność decyzji zarządczych i skalować swój biznes
BUSINESSINTELLIGENCEMainRulesFAVORITESLABORATORYREPORTSDASHBOARDNew MetricsCategory managers’ salary08 Dec, 2023Store visitors10 Dec, 2023Sales area10 Dec, 2023Exchange rate10 Dec, 2023Marketing costs09 Dec, 2023Administrative expenses09 Dec, 2023Product weight10 Dec, 2023Customers pooling12 Dec, 2023NameDateAdd NewSearchProduct weightMarketing costsProduct weightSales areaExchange rateStore visitors

Dane dostosowywane

Platforma BES daje możliwość tworzenia, zarządzania i skalowania własnej przestrzeni analitycznej, dostosowując wskaźniki do osobliwości sieci

Załadowanie i analiza poszczególnych wskaźników o wymaganej szczegółowości pozwala na zwiększenie wartości biznesu i automatyzowanie wszystkich jego procesów

Product weightAdministrative expensesMarketing costsCustomers poolingNew Metrics

Dostosowanie wskaźników

Wygodna praca z Big Data wymaga jednolitości w rozumieniu metryk, algorytmu ich obliczania i nazwy. Elastyczność platformy analitycznej BES pozwala na dostosowanie wskaźników zgodnie z zasadami i wizją korporacyjną. Możesz łatwo zmienić nazwę wskaźnika lub dostosować jego obliczanie. Dzięki temu analiza i zrozumienie danych analitycznych będzie dla Twoich pracowników prostsza i jak najbardziej organiczna.

Uczyń swoją przestrzeń analityczną wygodną i dostosowaną do Twoich potrzeb

Product weightAdministrative expensesMarketing costsCustomers poolingNew MetricsAdd New
Вітаємо на платформі BES!Якщо у вас є запитання про наші сервіси,напишіть у чат. Наш менеджер залюбкивідповість на них