Co nowego?
PlanoHero Pricing

Business Intelligence
System BI dla sklepów

Podejmuj codzienne decyzje, korzystając z inteligentnych danych!

BI zawiera ponad 60 sprawozdań analitycznych dla wszystkich procesów sieciowych

Serwis daje możliwość tworzenia indywidualnych dashboardów i wizualizacji na podstawie otrzymanych danych. Głównym celem BI jest uproszczenie procesu analizy wszystkich podstawowych wskaźników w czasie rzeczywistym oraz śledzenie zmian, które mogą mieć wpływ na sieć i jej wydajność

notebook
screenshot-1

Sprawozdawanie serwisu pozwala na śledzenie dynamiki sprzedaży (zapasy, straty, prognoza OOS, nadwyżki, towar do przeliczenia). A także analizowanie skuteczności asortymentu, kampanii marketingowych, wiarygodności dostawców

Unikalne algorytmy zapewniają wgląd w dane, skracają czas analizy i oszczędzają go na podejmowanie ważnych, wyważonych decyzji

Możliwości serwisu BI

Analiza sprzedaży

Możliwość oceny wszystkich głównych wskaźników dla każdego towaru i kategorii według sklepu, regionu lub całej sieci. Sprawozdawanie pozwala na analizowanie osiągnięcia planów, przyczyny spadku/wzrostu sprzedaży, porównując dane rok do roku, miesiąc do miesiąca, dzień do dnia. Serwis zawiera narzędzia do szybkiego znalezienia przyczyny ujemnej lub dodatniej dynamiki na wszystkich poziomach, zaczynając od sklepów, aż po kategorie i SKU

screenshot-1
screenshot-2

Ocena wiarygodności dostawców

Analiza głównych wskaźników i skonsolidowane sprawozdawanie dla wszystkich dostawców sieci daje zdecydowaną przewagę w procesie negocjacji. Sprawozdania pozwalają na analizę stabilności dostaw, poziomu serwisu, liczby sald, zwrotów czy strat z powodu niedostarczeń. Informacje te pozwalają ocenić celowość współpracy z każdym dostawcą dla każdego towaru i w razie potrzeby zmienić z nim umowy, biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe wskaźniki, w tym finansowe: warunki płatności po dokonaniu płatności, koszt kapitału, GMROI

Kontrola i optymalizacja pozostałości

Sprawozdawanie serwisu pozwala zobaczyć utracone sprzedaże, nadwyżki, produkty do przeliczenia, prognozę zerowych sald w każdym sklepie. Pozwala to na prawidłowe utworzenie zamówienia dla każdego dostawcy. Sprawozdania pomogą Ci uwzględnić obroty każdego produktu oraz aktualny stan magazynowy we wszystkich sklepach. Korzystanie z tej jednostki sprawozdawania pomoże Ci uniknąć braków w produktach i zmniejszyć utratę sprzedaży wynikającą z OOS (13%), nadmiaru zapasów (15%) i ponownego zamawiania artykułów (średnio 700+ SKU miesięcznie)

screenshot-3
screenshot-4

Optymalizacja asortymentu

Serwis pozwala na kompleksową analizę każdej grupy towarów, identyfikację problematycznych towarów i przedstawienie rekomendacji w zakresie dostosowania asortymentu. Jest to główne narzędzie do pracy z optymalizacją, które pozwala nie tylko na wprowadzanie zmian w asortymencie, ale także ocenę efektywności wcześniej podjętych decyzji dzięki potężnej analizie ABC, XYZ z wykorzystaniem elastycznej zasady Pareto

Skuteczność programu lojalnościowego

Część sprawozdawania serwisu ma na celu współpracę z bazą klientów programu lojalnościowego. Umożliwia segmentację bazy, identyfikację kluczowych, problematycznych lub anomalnych nabywców, przeprowadzanie RFM, analizę kohortową i sprawozdanie o rezygnacji klientów w celu podejmowania strategicznych i taktycznych decyzji. Analiza koszyka konsumenckiego stanowi podstawę do stworzenia Twojej unikalnej oferty sprzedażowej i możliwość skierowania tej oferty do odpowiedniego segmentu konsumentów

screenshot-5

WIĘCEJ PRODUKTÓW

Pobierz demo