Co nowego?
PlanoHero Pricing

Wizualizacja danych

Zamień analitykę w interaktywne, spersonalizowane dashboardy i wykresy. Ożyw swoje dane i uczyń je zrozumiałymi dla każdego pracownika

BUSINESSINTELLIGENCEMainRulesFAVORITESLABORATORYREPORTSDASHBOARDFor 21.11.2022Last 7 daysLast 30 daysLast 90 daysManagerStatisticsEffectiveness of the category managerProfit5M4M3M2M1M04M6M8M10M12M14M16M18MSalesManager 13 69983.52Manager 21 41094,525Manager 36 92794.91Manager 45 89405.8239Manager 56 81743.93Plan completionStatisticsTurnover changeProfitProfit changeNumber of salesNumber of checksAverage check96 273,65323 9377 772,89110 3103 877,9864 157Turnover planProfit planMargin planPlan completionStatisticsGroceryBakeryDairyDrinksVegetables, fruits, nutsDrinksDairyVegetables, fruits, nutsBakeryGroceryCategory share in chain salesStatisticsTop 100 goods in terms of turnoverStatisticsСigarettes Parlament2 692,571Meat sausages6 006,634Lemon5 219,74 Milk3 642,24Banana59 064,945NameTurnover сhange

Wizualizuj za pomocą wykresów BI i dashboardów

Dzięki wizualizacjom i dashboardom BI możesz połączyć dane z ich kontekstem i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań zarządczych. Za pomocą wbudowanego narzędzia Builder Big Data można przedstawić w zrozumiałej formie, z możliwością śledzenia ich dynamiki, filtrowania i uszczegóławiania według różnych żądań i potrzeb biznesowych
BUSINESSINTELLIGENCEMainRulesFAVORITESLABORATORYREPORTSDASHBOARDFor 21.11.2022Last 7 daysLast 30 daysLast 90 daysMegaTestStatisticsEffectiveness of the category managerProfit5M4M3M2M1M04M6M8M10M12M14M16M18MSalesManager 13 69983.52Manager 21 41094,525Manager 36 92794.91Manager 45 89405.8239Manager 56 81743.93Plan completionStatisticsTurnover changeProfitProfit changeNumber of salesNumber of checksAverage check96 273,65323 9377 772,89110 3103 877,9864 157Turnover planProfit planMargin planPlan completionStatisticsGroceryBakeryDairyDrinksVegetables, fruits, nutsDrinksDairyVegetables, fruits, nutsBakeryGroceryCategory share in chain salesStatisticsTop 100 goods in terms of turnoverStatisticsСigarettes Parlament2 692,571Meat sausages6 006,634Lemon5 219,74 Milk3 642,24Banana59 064,945NameTurnover сhange

Podejmuj decyzje w oparciu o uporządkowane i zwizualizowane dane

Strona główna

Strona główna BI to interaktywny panel informacyjny, który pozwala na śledzenie głównych wskaźników efektywności poszczególnych sklepów oraz całej sieci.

Za jej pomocą wszelkie skomplikowane i uciążliwe analityki prezentowane są w formie dashboardów, co pozwala na podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji. Na stronie głównej znajdują się jedynie istotne informacje umożliwiające szybką identyfikację słabych punktów i anomalii w pracy sieci i jej pracowników. Pomaga ona poprawić osobisty i sieciowy KPI o 15-20%

StatisticsPlan by Profit70.273%Completed-15.713%Plan3 293 215,355March 202225.098%Expected completion81,985%March 20221.382%

Sprawozdania wizualizacyjne

Wskaźniki sieci zmieniają się szybko i są ściśle współzależne. Aby monitorować ich dynamikę i trzymać "rękę na pulsie" wszystkich procesów biznesowych, platforma BES oferuje interaktywne raporty: Zmiany sprzedaży i Dynamika porównawcza.

Raporty te pozwalają wykryć spadki sprzedaży za pomocą kilku kliknięć, zrozumieć ich przyczyny i podjąć działania naprawcze. Łatwa interakcja z wizualizowanymi informacjami biznesowymi i szybka reakcja na negatywne czynniki pomogą zwiększyć sprzedaż nawet o 14-18%

Store №31Store №3Store №5Store №9Store №15Store №24Store №17403020100Profit % ChangeActivitySales % ChangeReceipt Qty % ChangeProfit % ChangeProfit % Change29,2

Dashboardy

Dostosowywalne wizualizacje umożliwiają eksplorację danych i interakcję z nimi za pomocą dynamicznych wykresów. Platforma BES posiada wydajny i intuicyjnie prosty konstruktor wizualizacji, czyli Builder.

Technologia „przeciągnij i upuść” pozwala na szybkie utworzenie dashboardu z uwzględnieniem wymaganych sekcji i poziomów szczegółowości danych. Stwórz własny dyzajn (kolory, kształty, podpisy), wybieraj spośród kilkudziesięciu typów wizualizacji i wykresów dla sprawnej i szybkiej analizy

DashboardDIMENSIONSShopsStore GroupsStore MarkersCategoriesProductsMETRICSSalesSales QtyReceipt QtyAvg Receipt PriceFILTERSAdd dimensions for filteringCOLUMNSAdd dimensions or metrics for displayingROWSAdd rows in order of unfoldingShopsBODYAdd one or more metricsSalesSales % ChangeShops25M20M10M5M1MEastWestNorthSouthCenterSalesSales % ChangeLoyalty program dynamicsStatistics

Praca z wizualizacjami

Właściciele wizualizacji i dashboardów na platformie BES mogą nie tylko przeglądać dane w czasie rzeczywistym, ale także udostępniać je różnym uczestnikom procesów biznesowych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać link do komunikatora lub wysłać list na pocztę.

Wspólne wgłady i świadomość spraw sieci pozwolą Ci jak najlepsze i jak najbardziej obiektywne decyzje

MONTUEWEDTHUFRISATSUN050k100k200k500k1M1.5MMonthlyWeeklyDailyStatisticsTotal summary of salesShare dashboardMove to groupActivity historyDelete dashboardCopy dashboard
Вітаємо на платформі BES!Якщо у вас є запитання про наші сервіси,напишіть у чат. Наш менеджер залюбкивідповість на них