#StandWithUkraine
Click to support

Wizualizacja danych

Zamień analitykę w interaktywne, spersonalizowane dashboardy i wykresy. Ożyw swoje dane i uczyń je zrozumiałymi dla każdego pracownika

BUSINESS INTELLIGENCE Main Rules FAVORITES LABORATORY REPORTS DASHBOARD For 21.11.2022 Last 7 days Last 30 days Last 90 days Manager Statistics Effectiveness of the category manager Profit 5M 4M 3M 2M 1M 0 4M 6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M Sales Manager 1 3 69983.52 Manager 2 1 41094,525 Manager 3 6 92794.91 Manager 4 5 89405.8239 Manager 5 6 81743.93 Plan completion Statistics Turnover change Profit Profit change Number of sales Number of checks Average check 96 273,65 323 937 7 772,89 110 310 3 877,98 64 157 Turnover plan Profit plan Margin plan Plan completion Statistics Grocery Bakery Dairy Drinks Vegetables, fruits, nuts Drinks Dairy Vegetables, fruits, nuts Bakery Grocery Category share in chain sales Statistics Top 100 goods in terms of turnover Statistics Сigarettes Parlament 2 692,571 Meat sausages 6 006,634 Lemon 5 219,74  Milk 3 642,24 Banana 59 064,945 Name Turnover сhange

Wizualizuj za pomocą wykresów BI i dashboardów

Dzięki wizualizacjom i dashboardom BI możesz połączyć dane z ich kontekstem i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań zarządczych. Za pomocą wbudowanego narzędzia Builder Big Data można przedstawić w zrozumiałej formie, z możliwością śledzenia ich dynamiki, filtrowania i uszczegóławiania według różnych żądań i potrzeb biznesowych
BUSINESS INTELLIGENCE Main Rules FAVORITES LABORATORY REPORTS DASHBOARD For 21.11.2022 Last 7 days Last 30 days Last 90 days MegaTest Statistics Effectiveness of the category manager Profit 5M 4M 3M 2M 1M 0 4M 6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M Sales Manager 1 3 69983.52 Manager 2 1 41094,525 Manager 3 6 92794.91 Manager 4 5 89405.8239 Manager 5 6 81743.93 Plan completion Statistics Turnover change Profit Profit change Number of sales Number of checks Average check 96 273,65 323 937 7 772,89 110 310 3 877,98 64 157 Turnover plan Profit plan Margin plan Plan completion Statistics Grocery Bakery Dairy Drinks Vegetables, fruits, nuts Drinks Dairy Vegetables, fruits, nuts Bakery Grocery Category share in chain sales Statistics Top 100 goods in terms of turnover Statistics Сigarettes Parlament 2 692,571 Meat sausages 6 006,634 Lemon 5 219,74  Milk 3 642,24 Banana 59 064,945 Name Turnover сhange

Podejmuj decyzje w oparciu o uporządkowane i zwizualizowane dane

Strona główna

Strona główna BI to interaktywny panel informacyjny, który pozwala na śledzenie głównych wskaźników efektywności poszczególnych sklepów oraz całej sieci.

Za jej pomocą wszelkie skomplikowane i uciążliwe analityki prezentowane są w formie dashboardów, co pozwala na podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji. Na stronie głównej znajdują się jedynie istotne informacje umożliwiające szybką identyfikację słabych punktów i anomalii w pracy sieci i jej pracowników. Pomaga ona poprawić osobisty i sieciowy KPI o 15-20%

Statistics Plan by Profit 70.273% Completed -15.713% Plan 3 293 215,355 March 2022 25.098% Expected completion 81,985% March 2022 1.382%

Sprawozdania wizualizacyjne

Wskaźniki sieci zmieniają się szybko i są ściśle współzależne. Aby monitorować ich dynamikę i trzymać "rękę na pulsie" wszystkich procesów biznesowych, platforma BES oferuje interaktywne raporty: Zmiany sprzedaży i Dynamika porównawcza.

Raporty te pozwalają wykryć spadki sprzedaży za pomocą kilku kliknięć, zrozumieć ich przyczyny i podjąć działania naprawcze. Łatwa interakcja z wizualizowanymi informacjami biznesowymi i szybka reakcja na negatywne czynniki pomogą zwiększyć sprzedaż nawet o 14-18%

Store №31 Store №3 Store №5 Store №9 Store №15 Store №24 Store №17 40 30 20 10 0 Profit % Change Activity Sales % Change Receipt Qty % Change Profit % Change Profit % Change 29,2

Dashboardy

Dostosowywalne wizualizacje umożliwiają eksplorację danych i interakcję z nimi za pomocą dynamicznych wykresów. Platforma BES posiada wydajny i intuicyjnie prosty konstruktor wizualizacji, czyli Builder.

Technologia „przeciągnij i upuść” pozwala na szybkie utworzenie dashboardu z uwzględnieniem wymaganych sekcji i poziomów szczegółowości danych. Stwórz własny dyzajn (kolory, kształty, podpisy), wybieraj spośród kilkudziesięciu typów wizualizacji i wykresów dla sprawnej i szybkiej analizy

Dashboard DIMENSIONS Shops Store Groups Store Markers Categories Products METRICS Sales Sales Qty Receipt Qty Avg Receipt Price FILTERS Add dimensions for filtering COLUMNS Add dimensions or metrics for displaying ROWS Add rows in order of unfolding Shops BODY Add one or more metrics Sales Sales % Change Shops 25M 20M 10M 5M 1M East West North South Center Sales Sales % Change Loyalty program dynamics Statistics

Praca z wizualizacjami

Właściciele wizualizacji i dashboardów na platformie BES mogą nie tylko przeglądać dane w czasie rzeczywistym, ale także udostępniać je różnym uczestnikom procesów biznesowych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać link do komunikatora lub wysłać list na pocztę.

Wspólne wgłady i świadomość spraw sieci pozwolą Ci jak najlepsze i jak najbardziej obiektywne decyzje

MON TUE WED THU FRI SAT SUN 0 50k 100k 200k 500k 1M 1.5M Monthly Weekly Daily Statistics Total summary of sales Share dashboard Move to group Activity history Delete dashboard Copy dashboard
Вітаємо на платформі BES! Якщо у вас є запитання про наші сервіси, напишіть у чат. Наш менеджер залюбки відповість на них