Co nowego?
PlanoHero Pricing

Merchandiserzy

Zorganizuj efektywną pracę działu merchandisingu za pomocą produktów platformy. Zamień analitykę sklepu w przejrzysty plan działania pozwalający osiągnąć cele biznesowe

40%10%20%80%Planogram creationLayout controlProblem products controlNew SKU tracking

Możliwość

dostosowania asortymentu

Dostęp

do analityki sprzedażowej

Analiza

efektywności ułożenie towarów i audyt działania sklepu

Natychmiastowe uzyskanie

danych o zmianach tyczących towarów w sklepie (towary niezbywalne, nowe SKU, salda zerowe)

Automatyzacja

procesu planogramowania (optymalizacja przestrzeni sklepu, tworzenie planogramów, kontrola układu w sklepie)

Kontroluj zmiany w asortymencie

Natychmiastowy dostęp do sprawozdań analitycznych i wszelkich informacji o zmianach w asortymencie (pojawienie się nowych SKU, pozycje do przeliczenia, nadwyżki, utracone sprzedaże, prognoza zerowych sald w każdym sklepie). Śledź aktualność cen i szybko reaguj na zmiany w sprzedaży. Podejmuj decyzje w oparciu o dane analityczne!

85,2502.8%92,2605.5%

Przeanalizuj problematyczne towary

Zidentyfikuj towary, które mają różny popyt i obrót w różnych sklepach (zostają sprzedane w niektórych punktach sieci, ale nie sprzedane w innych). Realizuj terminowe rotacje i zapobiegaj utracie zysków sklepu poprzez zmniejszenie sprzedaży. Kontroluj salda produktów. Identyfikuj produkty do usunięcia i prognozuj braki w magazynie

Zautomatyzuj pracę z planogramami

Twórz i edytuj planogramy układu produktu na platformie Datawiz BES. Wdrażaj różnorodne techniki przyciągania uwagi kupujących na półki i towary za pomocą narzędzi do automatyzacji układu. Zoptymalizuj przestrzeń na półkach, aby zwiększyć sprzedaż w sklepie. Rozwiązanie platformy to cały zestaw możliwości dla merchandiserów: tworzenie i ustawianie efektywnego układu towarów na planogramie, wysyłanie planogramów i kontrola wykonania układu w sklepach, analityka sprzedaży i śledzenie ruchu kupujących (gorące i zimne obszary sklepu )

LAYOUT RULESAUTO LAYOUT

Zarządzaj układem i kontroluj jego wykonanie w sklepach

Szybko rozwiązuj problemy z układem towarów i terminowo aktualizuj planogramy. Analizuj efektywność wykonania planogramów w sklepach. Kontroluj wykonanie układu za pomocą funkcji rozpoznawania obrazu (Image Recognition), która porównuje fotoraporty układu z planogramami

Ujednolić wszystkie procesy merchandisingu w sklepie na jednej platformie

Automatyzacja procesu planogramowania łączy w sobie narzędzia do pracy ze sklepem, a także zapewnia łatwą komunikację działu merchandisingu ze wszystkimi punktami sprzedaży. Możliwości pojedynczego systemu planogramów na platformie:

  • tworzenie i edycja planu sklepu oraz sprzętu handlowego;
  • tworzenie planogramów i elastyczne ustawianie układu towarów;
  • optymalizacja powierzchni półek i sprzedaży detalicznej;
  • monitorowanie zapasów: nadwyżki i braki w magazynie;
  • zarządzanie asortymentem: towary nowe, niezbywalne;
  • mapa cieplna ruchu kupujących na hali handlowej;
  • kontrola efektywności wykonania planogramów w sklepach;
  • analiza sprzedaży towarów

BES

Więcej ról

Pobierz demo