Technologie AI na platformie BES

Korzystaj z inteligentnych technologii AI, aby przewidywać popyt, wybierać opłacalną strategię i zawsze być o krok przed konkurentami

629.18421.11.2022+0.337%36 416.30821.11.2022-1.337%SALES QTYSALES98 420.47721.11.2022+0.134%PROFITStore №8Store №23Store № 2Store №26Store №9Store №15Store №11Store №1Store №203020100-10-20-30Sales % ChangeReceipt Qty % ChangeBUSINESSINTELLIGENCEMainRulesFAVORITESLABORATORYREPORTSDASHBOARDFor 21.11.2022Last 7 daysLast 30 daysLast 90 daysManager% of Profit losses ML%2.4422.11.2022 - 21.12.202246.73%Number of recommendedproducts1122.11.2022 - 21.12.2022Number of shops withrecommendations1221.12.2022% of Sales losses ML%2.8622.11.2022 - 21.12.202235.88%Qty of products with Loss88622.11.2022 - 21.12.2022
$2Optimal price$1.50Price$105Predicted SalesMilk

Analityka AI

Zwiększaj rentowność sieci w oparciu o dokładne analizy predykcyjne AI

Machine Learning

Powierz skomplikowane obliczenia technologiom uczenia maszynowego (Machine Learning)

Narzędzia analityczne

Rozszerzaj swoje możliwości dzięki inteligentnym narzędziom analitycznym

Znachodź ukryte informacje w ciągu kilku sekund dzięki technologiom AI w sprawozdaniach BES

Uzyskuj dostęp do informacji predykcyjnych, po prostu przesyłając dane i ustawiając wymagane filtrowanie. Sprawozdania serwisów BES przekształcają złożoną analizę uczenia maszynowego w przystępny i zrozumiały język liczb i wizualizacji
629.18421.11.2022+0.337%36 416.30821.11.2022-1.337%SALES QTYSALES98 420.47721.11.2022+0.134%PROFITStore №8Store №23Store № 2Store №26Store №9Store №15Store №11Store №1Store №203020100-10-20-30Sales % ChangeReceipt Qty % ChangeBUSINESSINTELLIGENCEMainRulesFAVORITESLABORATORYREPORTSDASHBOARDFor 21.11.2022Last 7 daysLast 30 daysLast 90 daysManager% of Profit losses ML%2.4422.11.2022 - 21.12.202246.73%Number ofrecommended products1122.11.2022 - 21.12.2022Number of shops withrecommendations1221.12.2022% of Sales losses ML%2.8622.11.2022 - 21.12.202235.88%Qty of products with Loss88622.11.2022 - 21.12.2022