#StandWithUkraine
Click to support
Datawiz BI

Приймайте рішення на основі реальних даних

PlanoHero

Заощаджуйте до 50% часу на побудові планограм

Store Manager

Контролюйте показники з будь-якого місця, у будь який час

Data Monetization

Компенсуйте свої витрати на продукти платформи

Кейси
03 січня 2023 р.
Дашборди BESt: як створити кастомізовані візуалізації в декілька кліків?
Дашборди BESt: як створити кастомізовані візуалізації в декілька кліків?
Алла

Алла

К.е.н., Фінансовий консультант Datawiz

Дашборди: жива аналітика на платформі BES


Data driven підхід в прийнятті рішень є життєво необхідним для будь-якого ритейлу, оскільки дозволяє уникати інтуїтивність та обгрунтовано обирати стратегії розвитку. Він потребує опрацювання величезної кількості даних та подальшого їх представлення у зручному й зрозумілому форматі. Дієвим інструментом для цього виступають візуалізації та дашборди.

 

Візуалізація - це графічне зображення даних, що допомагає наглядно оцінити минулий, існуючий та потенційний стан справ.

 

Дашборд (з англ. dashboard) - інтерактивна інформаційна панель, яка може містити декілька візуалізацій і дозволяє аналізувати дані в реальному часі. По праву їх можна вважати розумними звітами, що надають "вижимку" корисної інформації в мінімальному просторі. Користувачу не потрібно витрачати час та зусилля для самостійного опрацювання даних, виявлення тенденцій, встановлення їх причин.

Цілі та задачі дашборду

Головне призначення дашборду – допомагати користувачам приймати обґрунтовані рішення. Для цього він наочно представляє згруповані дані у зрозумілому форматі та з налаштованою інтерактивністю.

 

Дашборд показує:

 як досягаються бізнес-цілі;

✅ яка динаміка показників;

✅ зіставлення метрик між собою, з іншим періодом або запланованими значеннями;

✅ закономірності у важливих бізнес-процесах.

 

Чим дашборд відрізняється від звітів?

 

Дашборд містить візуальне представлення інформації замість величезного потоку чисел, які складно сприймати та оцінювати без попереднього впорядкування.

 

• На відміну від таблиць, дашборди узагальнюють найважливішу інформацію, від якої залежить рішення керівника. За потреби можна "провалитися" в деталі, спускаючись від вищого рівня представлення даних до найнижчого. 

 

• Вся інформація представлена на одній панелі (дошці) - користувачу не потрібно гортати сторінки зі звітами: загальну ситуацію видно відразу.

 

• Дані на дашборді згруповані за потрібною проблематикою і взаємопов'язані між собою - це дозволяє отримати важливі інсайти для менеджерів та керівників.

 

Дашборди від Datawiz

На аналітичній платформі BES розміщений потужний та інтуїтивно зрозумілий конструктор візуалізації та дашбордів - Builder. 

 

Інформаційні панелі можна створювати для кожного працівника із урахуванням його завдань та повноважень.

Наприклад:

 • для топ-менеджерів - створити дашборди з основними показниками бізнесу та їх динамікою;
 • для управляючих магазинів - з показниками по їх магазинах;
 • для категорійних менеджерів - з візуалізаціями продаж по категоріях та товарах.

 

Весь процес побудови дашбордів зручний і покроковий: 

 

Крок 1 - Формування необхідної вибірки даних - вбудована у Builder технологія drag-and-drop дозволяє швидко створити дашборд, враховуючи потрібні розрізи та  рівні деталізації даних. Достатньо перетягнути з панелі дані в потрібний блок (фільтри, колонки, рядки) і відфільтрувати за потрібними критеріями.

 

Крок 2 - Налаштування способу відображення - користувач може обрати одну з 17 видів візуалізацій, беручи до уваги сформовану вибірку даних та цілі аналізу. Крім того можна налаштувати: колір елементів та написів, стиль назви візуалізації, увімкнення та приховання осей і легенди, сортування даних тощо. Все це дозволяє сформувати унікальні відображення даних, які будуть не тільки інформативними, але і естетично привабливими.

 

Крок 3 - Компонування візуалізацій у дашборди - дозволяє розміщувати потрібні візуалізації на дашборді та при потребі змінювати їх розміри, міняти місцями, вмикати фільтри для них. 


 

Примітка! Створеними дашбордами й візуалізаціями легко ділитись з користувачами Builder або за посиланням. Це дозволить налагодити взаємодію з різними ланками управління, підвищити ефективність аналізу. 

 

Builder - це дієве рішення для завдань бізнес-процесів мережі.

 

Можливості дашбордів, створених за допомогою Builder

Користувачі Builder мають безліч можливостей під час створення та редагування дашбордів. Розглянемо найголовніші.

 

1. Додавання двох і більше розрізів. У таблицю з вибіркою даних для візуалізації одночасно можна розміщувати два і більше розрізи. 

Розрізи - критерії для відбору даних аналізу, що представлені загальним списком: магазини, категорії, товари, акції, типи акцій, бренди, категорійні менеджери, постачальники тощо.

Наприклад, вибираючи окрім розрізу "Магазини" ще й розріз "Категорії", візуалізація буде містити дані по магазинах, які розгортаються до товарних категорій.

 

2. Розгортання розрізів у візуалізації. Додавання декілька взаємоузгоджених розрізів дозволяє налагодити їх розгортання у потрібній послідовності. 

Наприклад, дані розрізів "Бренди", "Категорії", "Товари" можуть розгортатись: бренди → категорії  → товари, що увійшли до них.

 

3. Відображення елементів без даних - дають змогу виводити на візуалізацію всі елементи обраного розрізу, враховуючи їхні нульові значення.

 

4. Виведення на візуалізацію 800+ різноманітних показників - величезна кількість метрик BES та індивідуально налаштованих показників дозволяють створити дашборди, які візуалізують будь-який бізнес процес в мережі. Це дасть змогу врахувати всю специфіку діяльності, виявити слабкі місця та прийняти виважені рішення.

 

5. Редагування показників на візуалізації - користувач може виконувати різні дії з доданими до вибірки показниками:

 • фільтрувати значення показників згідно обраних умов (більше/менше ніж, рівний, між тощо);

 • редагувати назву показника;

 • налаштувати кількість знаків після коми;

 • видалити показник.

 

6. Форматування відображення даних на візуалізації - користувач може створити унікальні візуалізації, обираючи:

 • вид візуалізації з 17 доступних;

 • налаштування для назви візуалізації - шрифт, розміщення, колір та розмір напису;

 • колір елементів з запропонованої палітри або створити власний відтінок;

 • налаштування осей - увімкнення/вимкнення осей, встановлення меж та шкали, назв тощо;

 • налаштування легенди, лінії тренду, підписів даних тощо.

 

7. Поширення дашбордів - функціонал Builder дозволяє ділитись дашбордами з іншими користувачами або працівниками певних ролей в бізнес-процесах, надаючи різні права доступу (може переглядати / може редагувати). Спільні інсайти та обізнаність у справах мережі дозволить приймати найкращі та найоб'єктивніші рішення.  

 

8. Перегляд історії активності - окремий звіт “Історія активності” дозволяє відстежувати, хто, коли і які дії виконував з дашбордом.

 

Перетворіть аналітику у інтерактивні кастомізовані дашборди і графіки разом з Builder від Datawiz. Оживіть ваші дані та зробіть їх зрозумілими для кожного працівника.

Поділитися

BI

Приймайте рішення на основі реальних даних Datawiz BI

Інші статті

Всі статті
Економічна кількість замовлення (EOQ): як оптимізувати закупівельну логістику в мережі?
Кейси
02 лютого 2023 р.
Економічна кількість замовлення (EOQ): як оптимізувати закупівельну логістику в мережі?

Кожна мережа має справу з дефіцитом та надлишками товарів, що веде до значних втрат прибутку. Як оптимізувати закупівлю товарів та збалансувати їх залишки? Як EOQ може в цьому допомогти? Детальніше читайте в статті.

Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: в чому відмінність та як їх розраховувати?
Кейси
17 січня 2023 р.
Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: в чому відмінність та як їх розраховувати?

Виручка, Дохід, Прибуток, Маржа – це найважливіші показники ефективності ритейлу. Проте саме вони часто викликають плутанину та непорозуміння. У чому відмінності між ними і як їх правильно розрахувати? Детальніше читайте у статті.

ТОП-6 діаграм візуалізації даних і коли їх варто використовувати
Кейси
10 січня 2023 р.
ТОП-6 діаграм візуалізації даних і коли їх варто використовувати

Ритейл аналітика - це не просто величезний масив показників та метрик, а ціла історія бізнес-процесів у мережі. Для кращого їх розуміння потрібно використовувати широке коло технік та інструментів візуалізації даних. Як з поміж десятків обрати найбільш оптимальний підхід? Детальніше читайте в статті.