Показники
>
Прибуток

ПРИБУТОК

Розділи:

Показники - групи метрик на сервісі Datawiz BI

Нижче наведено перелік показників групи "Прибуток".

Доступ до перегляду показників згідно ролі користувача визначає адміністратор. Для розширення доступу звертайтеся до адміністратора вашої мережі.

 

різниця між виручкою від реалізації товарів (оборотом) і собівартістю товарів за обраний період.

Примітка! Показник не розраховується на сервісі, а передається клієнтом.

різниця показників прибутку за обраний і попередній періоди.

різниця показників прибутку за обраний і попередній періоди, розрахована у відсотках.

Загальні дані по прибутку, відображення яких може змінюватися залежно від доступів.

відсоток прибутку обраного розрізу (категорії, бренду, постачальника) від прибутку батьківського розрізу за обраний період.

Примітка! На Builder показник "% від загального прибутку" буде розраховуватися як частка від розрізу, який додано у поле "Фільтри", на сторінці створення візуалізації. Тобто розріз у полі "Фільтри" береться за 100%.

Якщо у "Фільтри" не додано жодного розрізу, то показник буде рахуватись від загальних даних по мережі.

відсоток прибутку обраного розрізу (товару, категорії, постачальника тощо) з наявними (обмеженими) доступами від загального прибутку цього ж розрізу за обраний період.

Примітка! Якщо немає обмежень в доступах, то % від прибутку буде дорівнювати 100. 

середня сума прибутку, що генерується за певний інтервал (день, тиждень, місяць) в обраному періоді.

різниця показників середнього прибутку за обраний і попередній періоди.

різниця показників середнього прибутку за обраний і попередній періоди, розрахована у відсотках.

прибуток, що припадає в середньому на 1 м²  торгової площі магазину (мережі).

сума прибутку, яку генерують клієнти програми лояльності.

різниця показників прибутку ПЛ за обраний і попередній періоди.

різниця показників прибутку ПЛ за обраний і попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток прибутку ПЛ певного розрізу (категорії, бренду тощо) від загальної величини прибутку для цього ж розрізу за обраний період.

сума прибутку, яку генерують нові клієнти програми лояльності.

різниця показників прибутку нових клієнтів ПЛ за обраний і попередній періоди.

різниця показників прибутку нових клієнтів ПЛ за обраний і попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток прибутку нових клієнтів ПЛ певного розрізу (категорії, бренду тощо) від загальної величини прибутку для цього ж розрізу за обраний період.

Прибуток на один погонний метр викладки товару.

Примітка! Цей показник розраховується лише для планограм зі статусом "Для перевірки”, “Повернута” або “Підтверджена”.

різниця показників прибутку на пог. м. викладки за обраний та попередній періоди.

різниця показників прибутку на пог. м. викладки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

Прибуток на один квадратний метр викладки товару.

Примітка! Цей показник розраховується лише для планограм зі статусом "Для перевірки”, “Повернута” або “Підтверджена”.

різниця показників прибутку на квадратний метр викладки за обраний та попередній періоди.

різниця показників прибутку на квадратний метр викладки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

ймовірний прибуток, який міг бути за обраний період часу за відсутності проблем у магазині.

різниця показників втраченого прибутку за обраний та попередній періоди.

різниця показників втраченого прибутку за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток втраченого прибутку від загального втраченого прибутку за обраний період.

відсоток втраченого прибутку від загального прибутку за обраний період.

втрати в обороті, які виникли через відсутність залишків.

різниця показників втрат в прибутку через 0 залишки за обраний та попередній періоди.

різниця показників втрат в прибутку через 0 залишки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

різниця показників % втрат від прибутку ML за обраний та попередній періоди.

різниця показників % втрат від прибутку за обраний та попередній періоди.

сума прибутку, згенерованого акційними товарами за обраний період.

різниця показників прибутку акційних товарів за обраний і попередній періоди.

різниця показників прибутку акційних товарів за обраний і попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток прибутку акційних товарів від величини всього прибутку.

середня сума прибутку, яка генерується акційними товарами за певний інтервал (день, тиждень, місяць) в обраному періоді.

різниця показників середнього прибутку акційних товарів за обраний і попередній періоди.

різниця показників середнього прибутку акційних товарів за обраний і попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток прибутку обраного розрізу (товару, категорії тощо) з наявними (обмеженими) доступами від загального прибутку планограми цього ж розрізу за обраний період.